Khai giảng lớp kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế tháng 03/2021

Chiêu sinh lớp học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế vào tháng 03/2021 Khóa K1-2021: Học nguyên ngày chủ nhật Sáng 9h đến 12h, chiều 13h đến 16h Khai giảng ngày 28/03/2021 ========================== Bạn đang gặp khó khăn về làm kế toán tổng hợp? Bạn chưa...

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu không vượt quá 200 tỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 Theo đó, I. Các đối tượng sau được áp dụng Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm...

Cách xác định doanh nghiệp khai thuế giá trị giá tăng theo tháng hay theo quý

Hiện tại khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có 2 dạng là Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Vậy những đối tượng nào sẽ khai theo tháng? những đối tượng nào sẽ khai...

14 Khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kể từ ngày 01/01/2018 có thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; Kể từ ngày 01 tháng 01 năm...

Các trường hợp được coi là giao dịch liên kết theo nghị định số 132/2020/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng cho kỳ quyết toán thuế thu nhập...

40 Điểm cần lưu ý khi lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2020

Để lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ, hợp lý và tuân thủ các quy định của pháp luật kế toán, thuế không phải ai cũng làm được, tuy nhiên nếu chúng ta...