14 Khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kể từ ngày 01/01/2018 có thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc; Kể từ ngày 01 tháng 01 năm...