Cách xác định doanh nghiệp khai thuế giá trị giá tăng theo tháng hay theo quý

Hiện tại khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có 2 dạng là Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Vậy những đối tượng nào sẽ khai theo tháng? những đối tượng nào sẽ khai...