Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu không vượt quá 200 tỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 Theo đó, I. Các đối tượng sau được áp dụng Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam...