Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu không vượt quá 200 tỷ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 Theo đó, I. Các đối tượng sau được áp dụng Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm...

40 Điểm cần lưu ý khi lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2020

Để lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ, hợp lý và tuân thủ các quy định của pháp luật kế toán, thuế không phải ai cũng làm được, tuy nhiên nếu chúng ta...