40 Điểm cần lưu ý khi lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2020

Để lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng và đủ, hợp lý và tuân thủ các quy định của pháp luật kế toán, thuế không phải ai cũng làm được, tuy nhiên nếu chúng ta...